Uitleg van de normen

Veilig in noodgevallen

Met ASSA ABLOY kiest u voor veiligheid, aangezien onze deursluiters aan de nationale en internationale wet- en regelgevingen voldoen.

Rook- en brandwerende deuren mogen alleen geïnstalleerd worden met deursluitersystemen die voldoen aan EN1154 EN1155 EN1158 ASSA ABLOY biedt toegelaten sluitsystemen voor enkele en dubbele rook- en brandwerende deuren met diverse verschillende toepassingsvereisten.

EN 1154

Deze norm specificeert de technische eisen - ook die aan brand- en rookwerende deuren - voor op handkracht werkende sluitinrichtingen op draaideuren met een gecontroleerde sluitcyclus, waarbij de gebruiker de sluitenergie genereert door de deur te openen.

EN 1155

Deze norm specificeert de eisen aan op zichzelf staande openhouders of openhouders die zijn ingebouwd in deursluiters die kunnen worden gebruikt voor brand- en rookwerende deuren.

EN 1158

Deze norm specificeert de eisen aan beide zijdelings gemonteerde deurcoördinatie-inrichtingen en aan deurcoördinatiemechanismes die in deursluiters geïntegreerd zijn. Er zijn bijkomende eisen voor voorzieningen voor gebruik bij brand- en rookwerende deureenheden.

Afbeeldingen van CE-markering

CEN TR 15894

CEN TR 15894 is een technisch rapport over het gebruik van bouwhardware, deursystemen en bijbehorende producten in gebouwen.

Dit rapport heeft als doel om tot ontwerpen te komen die het gebruik van deuren voor bewoners van gebouwen veiliger, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker te maken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan kinderen, ouderen en gehandicapten.

De belangrijkste aanbeveling geeft aan dat er in het belang van de gebruikers deursluiters met een snel afnemend openingskracht ingebouwd zouden moeten worden. Om veilig te stellen dat dit het geval is, zou de kracht die een gebruiker zou moeten uitoefenen om de deur te openen, met 40% verlaagd moeten zijn wanneer een hoek van 60° bereikt is.

Cam-Motion® Technologie

ASSA ABLOY Cam Motion® Technologie zorgt ervoor dat deursluiter met geleiderail aan CEN TR 15894 voldoen.

Snel afnemende openingskracht in een Cam Motion® deursluiter