Visie en Strategie

ASSA ABLOY is een wereldwijd bedrijf. Onze visie is om de echte wereldleider en de meest succesvolle en innovatieve leverancier te zijn van totale deurvergrendelingsoplossingen. Onze duurzaamheidsagenda speelt een belangrijke rol in het helpen van deze visie waar te maken.

Onze duurzaamheidsagenda tot 2020 omvat sociale en ecologische prioriteiten om zowel onze impact op het milieu te verminderen en kansen te beheren.

Voorbeelden van prioriteiten om ons milieu-impact te verminderen zijn:

  • Het optimaliseren van hulpbronnen en energieverbruik
  • Het minimaliseren van de uitstoot van koolstof
  • Het verminderen van waterverbruik en afvalproductie
  • De geleidelijke afschaffing van gevaarlijke chemische stoffen
  • Het verbeteren van gezondheids- en veiligheidsprestaties
  • Het verbeteren van duurzaamheidsprestaties binnen de supply chain

Voorbeelden van prioriteiten om kansen te beheren zijn:

  • Het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties in onze producten
  • Het creëren van producten die aan de behoeften van onze klanten voldoen
  • Het gebruik maken van duurzaamheid als innovatie drijfveer

Belangrijke vooruitgang werd geboekt in 2015 op vlak van gezondheid en veiligheid, door het uitbreiden van de groep leveranciers in onze "Duurzaammheid van de Leverancier Audit Programma" en het uitfaseren van gevaarlijke chemische stoffen. De procedures om kwaliteit te behouden en de ecologische impact te beheren, opgezet in 2010, zijn succesvol geweest. In totaal zitten 338 eenheden nu in het rapporteringsproces van de groep.

Voor meer informatie in verband met de duurzaamheidsstrategie en visie van de ASSA ABLOY Groep, bezoek dan www.assaabloy.com.