Privacy Kennisgeving

Op deze pagina treft u de privacykennisgeving aan van ASSA ABLOY Opening Solutions België (“ASSA ABLOY”). Deze privacykennisgeving is van toepassing op alle diensten die wij u aanbieden (o.a. via de websites www.assaabloyopeningsolutions.be, www.assaabloyopeningsolutions.lu en www.yalelock.be) ASSA ABLOY Opening Solutions België legt zich toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacykennisgeving wordt het volgende beschreven:

Klik op bovenstaande koppelingen om direct naar het relevante deel van deze privacykennisgeving te gaan.

ASSA ABLOY nv – Ondernemingsnummer 0405.269.760 – Canadalaan 73, 8620 Nieuwpoort te bereiken via +32 (0)58 23 41 01 of info@assaabloy.be is als "verwerkingsverantwoordelijke" verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

U vindt ons ook via de volgende social mediakanalen:

Facebook:
ASSA ABLOY:https://www.facebook.com/ASSAABLOYBE/
Yale: https://www.facebook.com/Yalehomebelgium/

Instagram:
ASSA ABLOY: https://www.instagram.com/assaabloybelgium/
Yale: https://www.instagram.com/yalehomebelgium/

Pinterest:
ASSA ABLOY: https://www.pinterest.com/assaabloy_be/

LinkedIn:
ASSA ABLOY: https://www.linkedin.com/company/assa-abloy-belgium/

Twitter:
ASSA ABLOY: https://twitter.com/assaabloy_be
Yale: https://twitter.com/yalehome_belux

Youtube:
ASSA ABLOY: https://www.youtube.com/channel/UCCMiK9h3CUo1NXUksawDWiQ
Yale: https://www.youtube.com/channel/UCfnvsQPZQuKfosk4jf86GxA

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen en bewaren de volgende gegevens van u:

 • Als u informatie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u verstrekt om de informatie van ons te ontvangen.

 • Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze financiële informatie om de bestelling aan u te kunnen factureren.

 • Als u een dienst of product aan ons levert (leveranciers): uw contract- en orderbevestigingsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en verwerken van de door ons geplaatste bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt om te kunnen factureren.

 • Als u onze digitale diensten en website(s) bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina's en de tijd die op iedere pagina besteed wordt. Onze analyse software (Google Analytics) gebruikt deze informatie enkel om de bezoekersaantallen vanuit verschillende regio’s in kaart te brengen. We hebben geen toegang tot persoonsgegevens die u identificeren. Wel wordt uw IP-adres bij een bezoek aan onze website door ons geregistreerd.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij baseren de gegevensverwerking op de volgende rechtsgronden.

In relatie tot het gebruik van de website en onze digitale diensten:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?
Om u de informatie te verstrekken die u heeft aangevraagd.

Gerechtvaardigd belang

Wij helpen u graag verder. Daarvoor hebben wij wel uw contactgegevens nodig. Wij hebben er daarom een gerechtvaardigd belang bij om deze gegevens van u te verwerken.

Om uw account in te stellen en te beheren (bijvoorbeeld door het verzenden van wachtwoordherinneringen of meldingen over wijzigingen aan uw accountgegevens).
Gerechtvaardigd belang

Als u een bestelling bij ons wilt plaatsen heeft u daarvoor een online account nodig. U hoeft uw gegevens bij een volgende bestelling dan niet opnieuw in te voeren. Om u deze service te kunnen bieden hebben wij wel uw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om deze gegevens te verwerken en u zo een optimale service te bieden.

Om in te kunnen loggen met uw social media account.
Gerechtvaardigd belang

U kunt ook bij ons inloggen via uw facebookaccount. Om u dit gemak te bieden hebben wij wel gegevens over uw account nodig. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om uw online account via uw social media account op te zetten.

Om uw bestelling te leveren, om contact met u op te nemen over verkopen en als onderdeel van onze klantrelatieprocedures.
Uitvoering overeenkomst

Het gebruik van uw persoonsgegevens is in dit geval nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen met u na te kunnen komen.

Om uw betalingen veilig te houden en de beveiliging van onze website te garanderen.
Gerechtvaardigd belang

Wij bieden onze klanten graag een veilige betaalomgeving. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te verwerken om de betalingen van onze klanten veilig te houden, fraude te voorkomen en onze digitale diensten te beschermen tegen cyberaanvallen.

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website, om meer inzicht te krijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te kunnen brengen.
Gerechtvaardigd belang

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om deze informatie te bekijken om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om deze te beheren en te verbeteren. Omdat er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons gerechtvaardigde belang om de verbeteringen en analyses uit te kunnen voeren voorrang heeft boven uw privacybelang.

Om u gerichte salestools aan te kunnen bieden en om u te assisteren bij het selecteren van het juiste product of de juiste dienst.
Gerechtvaardigd belang

Wij helpen u graag bij de selectie van uw producten. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is noodzakelijk om antwoord te bieden op uw aanvraag.

Om een beter begrip te hebben van uw interesses en voorkeuren, zodat wij u een ervaring op maat kunnen bieden. bijvoorbeeld door gebruik van gedragsanalyse en marketing automatie.
Gerechtvaardigd belang

Wij laten u graag alleen marketingmaterialen zien waar u ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent. Wij hebben daarvoor wel gegevens nodig over uw voorkeuren en interesses. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om deze gegevens over u te verzamelen, zodat we uw gebruikerservaring kunnen personaliseren.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belastingtechnische of financiële belasting vereisten).
Wettelijke verplichtingen

Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.
Gerechtvaardigd belang/toestemming

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze vaste klanten op te hoogte te houden van onze dienstverlening. Bent u (nog) geen klant van ons? Dan verwerken wij uw gegevens in dit kader alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken door een verzoek daartoe te sturen naar:
privacy.be.openingsolutions@assaabloy.com.

In het geval van BIM:
Om een beter begrip te hebben van uw interesses en voorkeuren, zodat wij u een oplossing op maat kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij het downloaden van onze BIM-objecten via onze website.

Gerechtvaardigd belang/toestemming

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om personen die onze BIM objecten downloaden op te hoogte te houden van onze dienstverlening. Wanneer u via onze website BIM objecten download, geeft u automatisch toestemming aan ons om u vrijblijvend te contacteren voor een meer gepersonaliseerde BIM service. U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken door een verzoek daartoe te sturen naar:
privacy.be.openingsolutions@assaabloy.com.

In relatie tot onze klanten:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?
Om offertes toe te kunnen sturen op basis van uw vraag.

Uitvoering overeenkomst

U kunt een offerte bij ons aanvragen. Om u deze offerte toe te kunnen sturen hebben wij uw (contact)gegevens nodig. De verwerking van uw gegevens is in dit geval noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om te communiceren over uw wensen en specificaties over één van onze producten en/of diensten.
Uitvoering overeenkomst

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over uw bestelling en/of onze producten. Om uw vragen te kunnen beantwoorden hebben wij uw gegevens nodig. Ook deze verwerking is nodig om de (voorgenomen) overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om te kunnen factureren.
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te zorgen dat de factuur correct wordt verstuurd.

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van de order, levering, kwaliteit, montage, onderhoud, klachten, enz.).
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met de juiste personen zodat de overeenkomst efficiënt wordt beheerd.

Om u e-mails te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die gerelateerd zijn aan de inhoud van onze overeenkomst.
Gerechtvaardigd belang

Wij houden u graag op de hoogte van relevante aanbiedingen. Wij personaliseren deze aanbiedingen zodat u alleen berichten krijgt die voor u relevant zijn. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om in dit kader gegevens van uw te verwerken.

In relatie tot onze leveranciers:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?
Om contact op te kunnen nemen zodat we u kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen.
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen zodat we onze vraag kunnen toelichten. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om een offerte-aanvraag toe te kunnen sturen.
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen zodat we een verzoek tot offerte kunnen doen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om een bestelling bij u te kunnen plaatsen.
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen bij de juiste persoon.

Om uw facturen te kunnen betalen.
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke (betaal)gegevens worden gebruikt om de betaling van de factuur uit te voeren.

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order, levering, kwaliteit, klachten, enz.).
Uitvoering overeenkomst

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen over gerelateerde vragen / issues in kader van de overeenkomst.

Overdracht van uw persoonsgegevens

We geven uw gegevens alleen door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens aan de volgende partijen doorgeven:

 • Aan andere bedrijven binnen de ASSA ABLOY Group.

 • Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot onze digitale diensten of functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenserviceteams en de ontwikkelaars van deze digitale dienst.

 • Aan derde partijen zoals leveranciers en subcontractors, maar alleen in die mate waarin nodig om onze producten en dienstverlening in het kader van onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: leveranciers zoals transportbedrijven en installatie- en onderhoudsbedrijven die als subcontractor optreden.

 • Overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 • Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

 • Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EEA). Omdat deze landen in sommige gevallen een lager beschermingsniveau hebben dan dat wij binnen de EU/EER hanteren, gebruiken we bij het overdragen van gegevens naar landen buiten de EU/EER standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om te zorgen voor een voldoende beschermingsniveau van uw persoonsgegevens. Deze standaard contractuele clausules vindt u via de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

  We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden aan een derde partij, of naar andere landen, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

Voor hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Soorten opgeslagen gegevens Hoe lang worden ze bewaard?
Contactinformatie die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.
Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden na ons laatste contact. De gegevens worden ook verwijderd na drie e-mail bounces.

Uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt.
Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard.

Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.
Deze gegevens worden door ons te allen tijde bewaard. Wij zijn verplicht om uw voorkeuren te respecteren.

Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u aan ons stelt en leveringsinformatie.
Voor de duur van de bedrijfsrelatie en tot 18 maanden na ons laatste contact. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Administratie (uw factuur-, betaal- en bestelgegevens)
Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens van u 7 jaar te bewaren. Uw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

Klantaccount
Inactieve klantaccounts verwijderen wij na 7 jaar. Uw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

Hoe we uw gegevens beveiligen

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Uw rechten

In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

 • Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers. Dit is kosteloos;

 • Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (dit betekent wel dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);

 • Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn);

 • De persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder;

 • Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dienen gericht te worden aan "Ter attentie van: ASSA ABLOY Data Protection Manager” te Canadalaan 73, 8620 Nieuwpoort of privacy.be.openingsolutions@assaabloy.com. Ter controle van uw identiteit kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs vermeld.

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (“GBA”) gevestigd aan de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. De contactgegevens van de GBA vindt u via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Wijzigingen aan deze privacykennisgeving

We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacykennisgeving is beschikbaar op onze website. Wij adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te controleren.

Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacykennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.

Privacyverklaring kandidaten

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

ASSA ABLOY Benelux, zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ASSA ABLOY Benelux de persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, die wij in verband met uw sollicitatie van u ontvangen, en hoe u contact met ons kunt opnemen met vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het is belangrijk te weten dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens;

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

 • Beperking van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;

 • Rectificatie van uw persoonlijke gegevens;

 • Wissen van uw persoonlijke gegevens;

 • En het recht op overdracht van de gegevens.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij een officiële instantie voor gegevensbescherming. Uw rechten worden hieronder nader toegelicht.

Wat betekenen “persoonlijke gegevens” en de “verwerking van persoonlijke gegevens”?

De term "persoonlijke gegevens" zoals gebruikt in deze privacyverklaring is elke informatie die – op zich of in combinatie met andere informatie – kan worden herleid tot een levend persoon, alsook alle andere gegevens die als persoonlijke gegevens worden beschouwd volgens de wet die van toepassing is op ASSA ABLOY Benelux. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die in welke vorm dan ook worden beschouwd als verwerkt onder de relevante wetgeving met betrekking tot u als sollicitant, met inbegrip van persoonlijke gegevens die worden bewaard, opgeslagen, verzameld, overgedragen, openbaar gemaakt of anderszins behandeld.

Welke persoonsgegevens zal ASSA ABLOY Benelux gebruiken, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis?

Welke persoonlijke gegevens verzamelt ASSA ABLOY Benelux?

Wanneer u solliciteert op een vacature bij ASSA ABLOY Benelux, verzamelen wij uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u vrijwillig bij uw sollicitatie verstrekt.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden zullen de persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij zullen de hierboven vermelde persoonlijke gegevens verzamelen om uw sollicitatie te verwerken en wij baseren deze verwerking op uw toestemming. Het staat u altijd vrij om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Benelux zonder opgave van redenen in te trekken. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Benelux intrekt, moet u er rekening mee houden dat ASSA ABLOY Benelux uw sollicitatie niet in behandeling kan nemen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor statistische analyses van demografische gegevens van kandidaten, controle van uw achtergrond en de beoordeling van u als kandidaat, op basis van het legitieme belang van ASSA ABLOY Benelux. Wij zijn tot de slotsom gekomen dat ons legitieme belang niet in strijd is met uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt bezwaar maken tegen onze verzameling van persoonlijke gegevens voor deze doeleinden. Als wij echter geen achtergrondonderzoek kunnen doen, of een kandidaat niet kunnen beoordelen, betekent dit dat wij u als kandidaat geen functie kunnen aanbieden.

Hoe lang zal ASSA ABLOY Benelux uw persoonlijke gegevens bewaren?

De persoonlijke gegevens die zijn verzameld en opgeslagen voor wervingsdoeleinden worden na uiterlijk 4 weken na het afronden van de wervingsprocedure verwijderd, behalve als u in dienst komt van ASSA ABLOY Benelux. In dat geval moet u er rekening mee houden dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de ASSA ABLOY Benelux Privacyverklaring voor medewerkers.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Voor de genoemde doeleinden kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven binnen de ASSA ABLOY Groep. Indien van toepassing kunnen wij persoonlijke gegevens als uw naam en e-mailadres ook doorgeven aan geselecteerde externe leveranciers voor verwerking in verband met de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld ter beoordeling of voor achtergrondonderzoek. De persoonlijke gegevens die worden verzameld en opgeslagen, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie naar de specifieke functie binnen de ASSA ABLOY Groep.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan en verwerkt worden door derden en dienstverleners van ASSA ABLOY Benelux (gegevensverwerkers), om hen in staat te stellen de door ons verlangde diensten te verlenen. Tot deze aangevraagde diensten kunnen rekruteringsbedrijven, headhunters en assessmentbureaus behoren. Alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, zullen aan deze bedrijven worden verstrekt. Alle externe dienstverleners dienen zich te houden aan onze instructies en de van toepassing zijnde schriftelijke overeenkomst met de gegevensverwerker, alsook alle andere overeenkomsten die tussen ASSA ABLOY Benelux en de betreffende leverancier tot stand zijn gekomen. Zij moeten passende technische en organisatorische maatregelen implementeren voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze sollicitanten.

ASSA ABLOY Benelux neemt maatregelen voor de bescherming van alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden of bij de overdracht naar een ander land, overeenkomstig de wettelijke regelingen voor gegevensbescherming als hierboven vermeld.

Wie heeft er toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alleen beschikbaar voor bevoegde medewerkers die een functie vervullen waarbij zij dergelijke gegevens moeten verwerken voor de vervulling van hun werk. Deze werknemers zullen alleen toegang krijgen in overeenstemming met de beginselen van "least privilege", wat betekent dat zij alleen persoonlijke gegevens kunnen oproepen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Persoonlijke gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor medewerkers die met werving te maken hebben en voor de managers binnen de afdeling/divisie waar de sollicitant naar een vacature solliciteert.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Recht op inzage en rectificatie

U hebt het recht toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. Dit omvat het recht te worden geïnformeerd of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt, welke persoonlijke gegevens dit zijn en met welk doeleinde ze verwerkt worden.

U heeft het recht persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Zodra wij op de hoogte zijn van de verwerking van onjuiste persoonlijke gegevens over u, zullen we deze persoonlijke gegevens altijd zonder onnodige vertraging corrigeren en u hierover informeren.

Recht op verwijdering van gegevens

 • Als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;

 • Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming voor een specifiek proces intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien wij geen hoger legitiem belang hebben, de verwerking onwettig is of de persoonlijke gegevens moeten worden gewist zodat wij kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij vragen over uw recht gegevens te laten verwijderen, kunt u contact opnemen met ASSA ABLOY Benelux. Wij kunnen uw verzoek afwijzen als de verwerking is toegestaan of vereist is volgens de wet of op een andere relevante juridische basis.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Als u hiertegen bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat hiervoor dwingende legitieme gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of als we deze nodig hebben om juridische vorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking

U kunt ons in de volgende situaties verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of anderszins verwerkt;

 • Als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens niet correct zijn;

 • Als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is;

 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van ons legitiem belang.

Recht op overdracht van gegevens

Indien u om toegang verzoekt tot persoonlijke gegevens die u zelf hebt verstrekt en deze persoonlijke gegevens automatisch en/of in overeenstemming met een overeenkomst tussen u en ASSA ABLOY Benelux zijn verwerkt, kunt u verlangen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en tevens verzoeken dat de persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch mogelijk is.

Hoe doe ik een beroep op mijn rechten?

ASSA ABLOY Benelux is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Verzoeken tot uitoefening van uw rechten zoals hierboven vermeld, moeten worden gericht aan ASSA ABLOY Benelux (Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer), in een gesloten envelop t.a.v. Data Protection Manager of via e-mail aan privacy.nl.openingsolutions@assaabloy.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ASSA ABLOY Benelux. Hierboven ziet u met wie u contact kunt opnemen bij een aanvraag in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We kunnen contact met u opnemen en u vragen uw identiteit te bevestigen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan onbevoegden verstrekken. Wij kunnen eveneens vragen uw verzoek te specificeren voordat wij tot actie overgaan. Zodra wij uw identiteit hebben bevestigd, zullen wij de aanvraag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving afhandelen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten als er een vermeende inbreuk op uw persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden.

Updates en niet-naleving van deze privacyverklaring

Om te verzekeren dat wij voldoen aan de wet gegevensbescherming kan deze privacyverklaring te allen tijde door ons worden aangepast. Wij informeren u over eventueel gemaakte veranderingen. Elke inbreuk op deze privacyverklaring dient te worden gemeld aan ASSA ABLOY Benelux. Elke inbreuk op deze privacyverklaring – met inbegrip van elke verwerking of overdracht van persoonlijke gegevens voor een ander doeleinde dan als vermeld in deze privacyverklaring – wordt serieus genomen en zal leiden tot de nodige maatregelen (met inbegrip van kennisgeving aan de bevoegde officiële instantie voor gegevensbescherming, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist).

Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zodat wij in staat zijn deze nauwkeurig en zorgvuldig te verwerken.